info@airclean.cz

+420 725 100 108

Shadow

ActivePure®

Testy a laboratorní zkoušky


Technologie ActivePure® byla podrobena mnoha testům a laboratorním zkouškám. Několik odborných i nezávislých výzkumů prokázalo, že čističky vzduchu a povrchů Aerus Beyond Guardian Air a Aerus Pure & Clean dokáží zachytit více než 99,98 % všech spouštěčů alergií, mikrobů, hub, bakterií, plísní a virů v prostředí.

Výzkum snižování počtu aminantů na površích

Vědecká studie byla provedena na Kansaské univerzitě. Jejím cílem bylo demonstrovat účinnost ActivePure® technologie - sledovala množství mikrobů na površích po dobu 24 hodin. Studie prokázala podstatné snížení všech zmíněných mikrobů - bakterií, hub i virů.

ActivePure
Testování vzorků pocházejících ze šaten sportovního zařízení

Čistička vzduchu a povrchů Aerus Beyond Guardian Air byla podrobena mnoha testováním v odborných laboratořích. Výsledky této konkrétní studie pocházejí ze vzorku odebraného z prostorů baseballového klubu Texas Rangers - ze šaten a tělocvičny - z 25 míst, kde dochází k nejčastějšímu kontaktu. Šlo o vzorky z povrchů i vzduchu. Vzorky byly odborně odebrány podle předepsaných kritérií a protokolů tak, aby se zabránilo kontaminaci během procesu jejich sběru.

Výsledky naznačují rapidní pokles kontaminantů v prostředí. Aerus Beyond Guardian Air a systém ActivePure® rapidně zlepšily kvalitu vzduchu a snížily počet virů a bakterií v prostředí. Z dlouhodobého hlediska v rámci týmu zaznamenali mnoho zlepšení:

  • snížení počtu případů chřipky a nachlazení,
  • zmírnění respiračních potíží u hráčů a ostatních pracovníků v komplexu,
  • zkvalitnění vzduchu vedlo ke zmírnění alergií a astmatu.
ActivePure
Testování vzorků pocházejících z nemocničního zařízení

Jiná studie se zabývala snížením počtu mikrobů a bakterií v nemocničním prostředí před a po použití technologie ActivePure®. Snížení škodlivin ve vzduchu a na površích má mít za následek snížení počtu pooperačních infekcí. První vzorky - před použitím ActivePure® byly odebrány 05. 01. 2015 a 06. 01. 2015. Vzorky pocházely z 5 různých povrchů i vzduchu. Vzorky byly odborně odebrány přesně podle předepsaných kritérií a standardů tak, zabránilo kontaminaci během jejich sběru. Po dobu následujících 6 dní byly 24 hodin denně používány 2 přístroje s technologií ActivePure®. Následující vzorky byly odebrány ve dnech 12. 01. 2015 a 13. 01. 2015. Po 6 dnech využívání došlo k rapidnímu úbytku mikrobů ve vzduchu i na površích, které jsou mimo jiné častým spouštěčem pooperačních infekcí.

ActivePureKontakt

Zeptejte se nás.HMV COMMERCE GROUP s.r.o.

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1 - Nové Město

Česká republika

IČ: 09125825Naše kontakty

info@airclean.cz

+420 725 100 108